Mierzenie i porównywanie długości (grupa II)

Na zaję­ciach mate­ma­tycz­nych dzieci pra­co­wały z pomo­cami Mon­tes­sori, belecz­kami nume­rycz­nymi. Za pomocą mate­riału porów­ny­wały dłu­go­ści bele­czek, oraz szu­kały sze­ro­ko­ści, wyso­ko­ści w sali odpo­wia­da­jące dłu­go­ści bele­czek.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl