Opłaty  

Opłaty

Opłaty w naszym przed­szkolu na rok szkolny 2018/2019 wyno­szą:
 

Czesne – 460 zł (410 zł dla rodzeństw)
 

Wyży­wie­nie – stawka żywie­niowa dzienna 12 zł
 

Zaję­cia dodat­kowe
Opłata mie­sięczna za zaję­cia dodat­kowe, 40 zł za mie­siąc (z grupy zajęć dodat­kowo płat­nych, cztery spo­tka­nia w mie­siącu), nali­czane za odbyte zaję­cia
Opłaty za zaję­cia indy­wi­du­alne 25 zł (30 min) nali­czane za odbyte zaję­cia


Wpi­sowe – 250 zł
pła­cone przy zapi­sie dziecka do przed­szkola (opłata bez­zwrotna) Opłata ta jest wyko­rzy­sty­wana na wyprawkę pla­styczną na następny rok szkolny.


Konto bankowe
INACHIS Sp. z o.o. - (Przedszkole Motylek Jutrzenki)
nr konta: 38 2490 0005 0000 4530 9147 2144

 

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl