Układ słoneczny (grupa III)

Zaję­cia zwią­zane z kosmo­sem cieszą się dużym zain­te­re­so­wa­niem dzieci. Poznały wszyst­kie pla­nety. Dzieci wyko­nały rakiety, któ­rymi leciały na nowo poznane pla­nety.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl