Urodziny Oli (grupa III)

Obcho­dzi­li­śmy uro­dziny Oli. Wszy­scy razem zaśpie­wa­li­śmy 100 lat. Zło­ży­li­śmy życze­nia oraz wrę­czy­li­śmy mały upo­mi­nek. Olu jesz­cze raz wszyst­kiego naj­lep­szego.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl