W świecie dinozaurów - domowniczki (grupa III)

Dzieci bardzo chęt­nie przy­go­to­wały domow­niczki, o któ­rych przed grupą opo­wia­dały. Temat cie­szył się bardzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. W przed­szkolu obcho­dzi­li­śmy Dzień DINOZAURA, dzieci ubrały się w kolo­ry­styce zwią­za­nej z tema­tem a na nasze przed­szko­laki cze­kały bardzo cie­kawe zabawy. Poje­cha­li­śmy z tej okazji na warsz­taty na temat dino­zau­rów do biblio­teki. Cze­kało tam Nan nas wiele atrak­cji. Oby takich wycie­czek było więcej.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl