Wyjazd do teatru (grupa I)

20 marca we środę dzieci z grupy I wyru­szyły do Teatru im. H. Ch. Ander­sena by wziąć udział w spek­ta­klu dla naj­młod­szych pt.: „Pyza na pol­skich dróż­kach. ” Pod­czas przed­sta­wie­nia miały okazję czyn­nie w nim uczest­ni­czyć m.in. poprzez dopo­wia­da­nie kwe­stii i ukła­da­nie rekwi­zy­tów na scenie.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl