Spacer badacza (grupa IV)

Pod­czas reali­za­cji pro­jektu edu­ka­cyj­nego „A co na to ryby?” dzieci z grupy uczest­ni­czyły w spa­ce­rze bada­cza, pod­czas któ­rego poszu­ki­wały na tere­nie osie­dla hydrantu. Pod­czas wyprawy dzieci dowie­działy się, co to jest hydrant i do czego służy.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl