Pierwszy tydzień po wakacjach (grupa IV)

W pierw­szym tygo­dniu roz­ma­wia­li­śmy m. in. o pomiesz­cze­niach znaj­du­ją­cych się w przed­szkolu. Rozma­wia­li­śmy o Austra­lii i Oce­anii oraz Azji. Wyko­na­li­śmy prace pla­styczną pt. Egzo­tyczne papugi oraz na zaję­ciach mate­ma­tycz­nych przy­glą­da­li­śmy się jak wygląda nasza twarz. Zasta­na­wia­li­śmy się czym róż­nimy się od innych, a co mamy ze sobą wspól­nego.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl