Zakończenie Roku Szkolnego (grupa IV)

12 czerwca w całym przed­szkolu odbyło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­nego. Grupa IV na tę okazję przy­go­to­wała pio­senkę i wier­szyk oraz poże­gnała swoich kole­gów oraz kole­żanki, którzy w tym roku się z nami żegnają. Pani Dyrek­tor wysłu­chała naszych przed­szko­la­ków a następ­nie wrę­czyła dzie­ciom dyplomy oraz nagrody.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl