Akcja „Sprzątanie wąwozu” (grupa V, IV)

Pod­czas reali­za­cji tematu tygo­dnia o eko­lo­gii i roz­wi­ja­nia zacho­wań eko­lo­gicz­nych dzieci z grupy V i IV uczest­ni­czyły w akcji sprzą­ta­nia naj­bliż­szej oko­licy.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl