Przygotowania do świąt (grupa II)

Przed świę­tami wiel­ka­noc­nymi grupa afry­kań­ska siała owies, który był klu­czo­wym ele­men­tem na każdym świą­tecz­nym stole. Na zaję­ciach mate­ma­tycz­nych dzieci nakry­wały do stołu za pomocą przy­go­to­wa­nych ele­men­tów.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl