Festiwal Piosenki Angielskiej (grupa V)

12 kwiet­nia grupa V wzięła udział w 9. Festi­walu Pio­senki Anglo­ję­zycz­nej orga­ni­zo­wa­nym przez Pry­watne Przed­szkole „Moty­lek”. Dzieci zapre­zen­to­wały utwór The Pen­guin Dance, który prze­niósł nas do świata mroź­nej Antark­tydy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaba­wach z ani­ma­to­rami pro­wa­dzo­nych w języku angiel­skim oraz wysłu­chały wystę­pów kole­ża­nek i kole­gów z innych przed­szkoli.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl