Zajęcia gimnastyczne (grupa I)

Zabawy ruchowe i ćwi­cze­nia z wyko­rzy­sta­niem sznurka gim­na­stycz­nego. Dzieci roz­wi­jały poczu­cie rów­no­wagi i koor­dy­na­cji rucho­wej.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl