Warsztaty pisania pisanek (grupa I)

W ponie­dzia­łek 1 kwiet­nia odbyły się warsz­taty pisa­nia pisa­nek z p. Bogu­miłą Wójcik- twór­czy­nią ludową z Olszanki. Dzieci wyko­nały swoje pisanki na wydmusz­kach tra­dy­cyjną metodą przy pomocy wosku i żelazka. P. Bogu­miła opo­wie­działa dzie­ciom jak daw­niej ozda­biano pisanki i jakie wzory są zare­zer­wo­wane dla naszego regionu: m.in.: wia­traczki, śli­maczki, grabki. Dzieci w sku­pie­niu two­rzyły swoje działa, by włożyć je do świą­tecz­nego koszyczka.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl