Dino Day (grupa I)

Zabawy i zaję­cia w ramach Dino Day w przed­szkolu Moty­lek. Dzieci uczest­ni­czyły w róż­nych for­mach zabaw utrwa­la­ją­cych wia­do­mo­ści na temat wyglądu i nazw dino­zau­rów. Dzięki pomy­słowi ze strony Rodzi­ców wyko­na­li­śmy cie­kawe zdję­cia z wyko­rzy­sta­niem apli­ka­cji. Dzię­ku­jemy Tacie Madzi.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl