Budujemy miasto (grupa II)

W drugim tygo­dniu kwiet­nia, na zaję­ciach z edu­ka­cji mate­ma­tycz­nej grupa śred­nia­ków pra­co­wała w parach, w celu zbu­do­wa­nia miasta z róż­nych mate­ria­łów. Przed roz­po­czę­ciem prac budow­la­nych dzieci musiały pójść do banku po pie­nią­dze, a następ­nie do sklepu budow­la­nego.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl