Konkurs Piosenki Angielskiej w Przedszkolu Bursztynek

20 marca 2019 roku nasze małe motylki uczest­ni­czyły w Mię­dzy­przedsz­kol­nym Kon­kur­sie Pio­senki Angiel­skiej orga­ni­zo­wa­nym przez Dwu­ję­zyczne Przed­szkole Bursz­ty­nek. Maja z grupy V oraz Tosia z grupy III z dużym zaan­ga­żo­wa­niem zaśpie­wały swoje pio­senki pięk­nie repre­zen­tu­jąc nasze przed­szkole. Gra­tu­lu­jemy naszym artyst­kom!

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl