Zwierzęta Azji oraz Kodowanie Pandy (grupa IV)

W bie­żą­cym tygo­dniu nasza tema­tyka jest zwią­zana z kon­ty­nen­tem azja­tyc­kim, w związku z tym przed­szko­laki z naszej grupy miały moż­li­wość pozna­nia naj­po­pu­lar­niej­szych zwie­rząt Azji przy pomocy ozo­bota dzięki Pani Agnieszce, która przy­go­to­wała dla nich tak cie­kawe zaję­cia. Następ­nie każde dziecko dostało Pandę, którą mogło zako­do­wać według wła­snego pomy­słu.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl