Wiosenne kodowanie (grupa II)

Wiosna zawi­tała do naszego przed­szkola na zaję­cia z kodo­wa­nia. Grupa afry­kań­ska ukła­dała syme­tryczny wzór połowy motyla wzglę­dem czer­wo­nej linii zazna­czo­nej na macie. Ćwi­cze­nie wyma­gało to od dzieci spo­strze­gaw­czo­ści oraz dużej kon­cen­tra­cji uwagi, pora­dziły sobie dosko­nale;)

 

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl