Dzieci z grupy IV i V pod­czas zajęć w klubie pla­stycz­nym przy­go­to­wały pracę na kon­kurs pla­styczny pt„ Piękna nasza Polska cała” zor­ga­ni­zo­wany przez Szkołę Pod­sta­wową nr 46 w Lubli­nie. Praca kon­kursowa Gabrysi z grupy V zdo­była II miej­sce, Bartka II miej­sce, Adasia III miej­sce, Marka – wyróż­nie­nie.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl