W ostat­nim czasie w naszym przed­szkolu zostały zor­ga­ni­zo­wane drzwi otwarte o tema­tyce waka­cyj­nej. Dzieci miały okazje wybrać sale w której odby­wały się zaję­cia pla­styczne wyko­ny­wane róż­nymi tech­ni­kami pla­stycz­nymi.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl