Zerów­ko­wi­cze z grupy V pod­czas spo­tka­nia z eks­per­tem od lite­ra­tury wzbo­ga­cili swoją wiedzę na temat kosmosu i wspól­nie two­rzyli książkę z przy­go­dami ulu­bio­nych boha­te­rów lite­rac­kich. Bardzo dzię­ku­jemy mamie Remka za prze­pro­wa­dzone zaję­cia i wizytę w naszej grupie.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl