Dzieci z IV grupy miały moż­li­wość usys­te­ma­ty­zo­wa­nia swojej wiedzy o porach roku dzięki zaję­ciom z kodo­wa­nia. Drew­niane puzzle umoż­li­wiły zbu­do­wa­nie trasy, po której poru­szał się ozobot. Pod­czas przy­stan­ków ozo­bota na trasie, dzieci w zespo­łach przy­po­rząd­ko­wały odpo­wied­nie krążki tema­tyczne do swojej pory roku. Następ­nie dzieci budo­wały trasy dla z puzzli według wła­snego pomy­słu.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl