Dzieci z grupy IV miały okazję gościć eks­perta – mamę Lili, która jest leka­rzem. Dzieci miały okazję zoba­czyć jak zakłada się gips na zła­maną nogę czy w jaki sposób należy ban­da­żo­wać zra­nione miej­sce. Dzieci były bardzo zain­te­re­so­wane i aktyw­nie uczest­ni­czyły w spo­tka­niu.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl